Rekrutacja

ZASADY NABORU

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane podjęciem nauki na kolejnej edycji, już wiosną 2024. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Termin przyjmowania zgłoszeń to marzec 2024 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY
ETAPY REKRUTACJI

Etap 1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

Etap 2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online - kierunek Big Data Rekrutacja online - kierunek Chmura

Etap 3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

OPŁATY ZA STUDIA

Cena

13 800 zł*

 • Wpisowe: 250 zł
 • Możliwość płatności w dwóch ratach po 6 900 zł każda
Cena ze zniżką

12 420 zł*

Cena ze zniżką dla absolwentów ALK
 • Wpisowe: 250 zł
 • Możliwość płatności w dwóch ratach po 6 210 zł każda
Cena ze zniżką

13 500 zł*

Cena ze zniżką za jednorazową płatność
 • Wpisowe: 250 zł

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

KONTO BANKOWE

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:

Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Jak prowadzone są zajęcia?

Jesteśmy online ready.

W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

Zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywać się w trybie zdalnym lub mieszanym w zależności od zaleceń dotyczących prowadzenia zajęć z uwagi na sytuację pandemiczną. W przypadku możliwości prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym studia będą prowadzone w trybie mieszanym, w ramach którego 4 zjazdy, w tym pierwszy inaugurujący zajęcia, odbędą się na uczelni, pozostałe natomiast będziemy prowadzić w modelu zdalnym

 • Warsztaty - w przypadku zajęć praktycznych zachowany jest ich warsztatowy charakter ukierunkowany na rozwój umiejętności praktycznych.
 • Materiały szkoleniowe - dostęp do materiałów szkoleniowych w formie prezentacji lub video-tutoriali przygotowywanych przez prowadzących.
Modele zajęć w trybie zdalnym:
 • jako zajęcia prowadzone na zasadach zajęć stacjonarnych w czasie rzeczywistym, ale na platformie komunikacyjnej
 • jako zajęcia składające się z modułu opartego na pracy samodzielnej na podstawie otrzymanego tutoriala (pierwsza część dnia) oraz z części konsultacyjnej prowadzonej dla całej grupy (druga część dnia).
Warunki techniczne:
 • zajęcia zdalne prowadzone są na platformie komunikacyjnej MSTeams
 • uczelnia zapewnia zdalny dostęp do środowiska potrzebnego do przeprowadzenia warsztatów
 • studenci otrzymują szczegółową instrukcję do uzyskania dostępu do środowiska
Wymagania sprzętowe:
 • komputer minimum 8 GB pamięci
 • stabilne połączenie internetowe (zalecane min. 10Mbit/s download i 1Mbit/s upload)
 • przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox (zalecane Chrome)
 • jeżeli komputer nie posiada wbudowanych - słuchawki oraz mikrofon (np telefoniczne)

Dzień otwarty

Dni Otwarte organizowane są cyklicznie przed każdą edycją studiów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat studiów zapraszamy do kontaktu z opiekunem kierunku, p. Agnieszką Szczepańczyk.

Dane kontaktowe:
tel. (+48 22) 519 22 68
email: aszczepanczyk@kozminski.edu.pl

Dzień Otwarty już za nami, zapraszamy do pobrania informatora, w którym znajdą Państwo m.in. szczegółowy program studiów oraz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez kandydatów na studia.

Pobierz

Podcast z kierownikiem studiów Data Science i Big Data w zarządzaniu

Jak wdrożyć Data Science w organizacji?

Posłuchaj podcastu z kierownikiem studiów, Marcinem Choińskim
Posłuchaj podcastu

Podcast z kierownikiem studiów Chmura obliczeniowa w zarządzaniu projektami i organizacją

Jak przenieść firmę do chmury?

Posłuchaj podcastu z kierownikiem studiów, Wojciechem Gawrońskim
Posłuchaj podcastu

FAQ

Są to pierwsze studia podyplomowe koncentrujące się na potrzebach kadry kierowniczej związanych z coraz powszechniejszym podejściem w zarządzaniu opartym o pogłębioną analitykę, którą umożliwia dynamiczny rozwój obszaru data science i big data. Studia przybliżają tę tematykę całościowo, od zapoznania z metodami data science przez pokazanie aspektów technologicznych po konsekwencje zarządcze i biznesowe.

Używamy aktywizujących metod prowadzenia zajęć. Zajęcia o charakterze wykładowym uwzględniają elementy analizy case study oraz dyskusji. Przedmioty związane z technologiami oraz narzędziami wspomagającymi pracę nowoczesnego lidera prowadzone są w trybie warsztatowym.

Minimalna liczba uczestników to 20 osób.