Kontakt w sprawie studiów

Kontakt

Agnieszka Szczepańczyk
Doradca edukacyjny
Email:
apastuszka@kozminski.edu.pl
Telefon:
+48 22 519 22 68
Adres:
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59,
03-301 Warszawa